Piston Seals

ซีลลูกสูบ ไฮดรอลิค

สำหรับลักษณะการทำงานของลูกสูบ และเคลื่อนที่ในแนวตรง

ตัวอย่างการติดตั้งซีลลุกสูบ

รูปตัดของซีลลูกสูบ

ซีลลูกสูบ ถูกออกแบบเพื่อใช้งานกันรั่วซึม ระหว่างลูกสูบและเสื้อสูบ ของระบบงานแรงดันลูกสูบ ซึ่งมีการเคลื่อนที่ทำให้มีแรงดันพลวัตเกิดขึ้น
ทั้งนี้ซีลลูกสูบ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้

1.   ระบบกันรั่วซึมด้านเดียว

2.   ระบบกันรั่วซึมสองด้าน

ประสิทธิภาพการทำงานของระบบซีลเพลา

     ทนแรงดันสูง (3000 psi – 5000 psi)

     ทนแรงดันสูงมาก (4000 psi – 28500psi)

     อายุการใช้งานยาวนาน (0 – 5000 psi)

Hits: 2836