Symmetrical Seals

ซีลเพลา และลูกสูบ ลักษณะสมมาตร

สำหรับลักษณะการทำงานของลูกสูบ และเคลื่อนที่ในแนวตรง

 

   

ตัวอย่างการติดตั้งซีลเพลา และซีลลูกสูบ ลักษณะสมมาตร

รูปตัดของซีลเพลา หรือซีลลูกสูบ ลักษณะสมมาตร

 ซีลเพลา หรือซีลลูกสูบ ลักษณะสมมาตร ถูกติดตั้งในบริเวณร่องบ่า ของเพลา หรือลูกสูบโดยจะมีจุดสัมผัสเฉพาะปากซีลเท่านั้น ลักษณะสมมาตรของซีลถูกออกแบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั้ง ในส่วนการทำงานของเพลา และการทำงานลูกสูบ อย่างไรก็ดีการทำงานของซีลเพลา หรือซีลลูกสูบเฉพาะ จะให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่า ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งาน เนื่องจากรูปแบบอสมมาตร ถูกออกแบบเพื่อใช้งานเฉพาะเพลา หรือลูกสูบตามสเปกที่ถูกออกแบบเอาไว้โดยเฉพาะ

ประสิทธิภาพการทำงานของระบบซีลเพลา และซีลลูกสูบ ลักษณะสมมาตร

     ทนแรงดันสูง (3000 psi – 5000 psi)

     ทนแรงดันสูงมาก (4000 psi – 28500psi)

     อายุการใช้งานยาวนาน (0 – 5000 psi)

     รับแรงเสียดทานต่ำ (0 – 5000 psi)

Hits: 2235